top of page
psykosyntes1_edited.jpg

PSYKOSYNTES

Att bli den JAG är

”Psykosyntes är en metod för psykologisk utveckling och självförverkligande för dem som vägrar att bli slavar åt sina inre spöken eller yttre påverkan, för dem som vägrar att passivt ge efter för det psykologiska spel som pågår inom dem, utan istället är beslutna att bli herrar över sina egna liv.”


Roberto Assagioli


I grunden är psykosyntesen en psykologiform där det empatiska mötet ligger till grund för utveckling.  Empati från andra men också till oss själva. Genom tillit, öppenhet och respekt kan vi läka. Kärlek, vilja, acceptans och eget ansvar tillsammans med längtan efter att nå min potential och min egen unika helhet utgör centrala delar i Psykosyntesen.

För närmare hundra år sedan lade den italienska läkaren Roberto Assagioli grunden till psykosyntesen. Han skapade den första österländskt influerade psykologiformen där fokus ligger på ett fungerande samspel mellan kropp, känslor, impulser, intuition och intellekt. När vi blir medvetna om våra strategier, roller och hinder så kan en förändring börja ske. Vi kan börja se att vi är mer än dessa hinder men att de ändå får finnas där. Det finns en acceptans i psykosyntesen som är grunden till läkning. Acceptans och medkänsla med sig själv.

bottom of page