top of page
Vete fält

Samtalsterapi för företag

Att erbjuda möjlighet för samtalsterapi på ett företag kan vara en viktig, och ibland även nödvändig, tillgång för både anställd och arbetsgivare. Personalen på ett företag är ofta den viktigaste källan bakom produktivitet och arbetskraft, och mår inte personalen bra kan det medföra en rad negativa konsekvenser för verksamheten. Mental hälsa och produktivitet går hand i hand, sjunker den ena gör även den andra det. Minskad produktivitet och arbetslust leder till ökad belastning som leder till mer stress, och plötsligt har en ond cirkel av mental ohälsa skapats.  

Balans mellan arbetsliv och privatliv

Det är oerhört viktigt att hitta en balans mellan arbetsliv och privatliv, både för att kunna bygga upp och hålla kvar en god relation mellan anställd och arbetsgivare. Goda relationer är nyckeln till utveckling och framgång inom en organisation, oavsett storlek och inriktning. Att den enskilda individen har en god relation till sig själv är den största byggstenen i en bra balans och arbetsprestation. Som diplomerad Coach och samtalsterapeut med över 20 års erfarenhet av att arbeta med kommunikation, kan Spira stödja ditt företag i utveckling. 

Terapi på jobbet

Förmåner som terapi på jobbet borde vara lika självklart som att erbjuda friskvårdsbidrag, eller andra tjänster som på något vis främjar det fysiska måendet. Tyvärr är det inte många företag som erbjuder samtalsterapi till sina anställda, vilket är något som skulle kunna förhindra både inproduktivitet och sjukskrivningar. Att ta hjälp av en samtalsterapeut för företag är därför en investering som lönar sig på många sätt.

Coaching för medarbetare och ledning

Spira erbjuder coaching för medarbetare och ledning i arbetet, med viljan att driva organisationen framåt. Coaching eller förebyggande samtal är ett mycket effektivt sätt att upptäcka och behandla begynnande mental ohälsa, eller förhindra potentiella konflikter inom företaget. Spira kan även bistå organisationen i kommunikationsfrågor, såväl strategiskt som operativt. Här är organisationen och medarbetarnas behov utgångspunkten. 

 

Kommunikationsstöd kan vara:

 

  • Ledningsstöd i förändringsarbete

  • Kommunikationsplanering 

  • Text-, och bildproduktion

  • Coaching inom kommunikation 

Samtalsterapeut för företag

Vill du veta mer om vad jag som samtalsterapeut kan göra för dig, din verksamhet och anställda? Kontakta mig så pratar vi vidare! 

bottom of page