top of page

FÖR DIN TRYGGHET

logga-300-560x270-fri-540x228.png

Medlem i Psykosyntesförbundet

Jag är medlem i Psykosyntesförbundet som är ett yrkesförbund för verksamma terapeuter. Förbundet verkar för kvalitet och professionalism i medlemmarnas verksamhet och som medlem verkar jag enligt förbundets etiska regler och integritetspolicy. Jag har tystnadsplikt och går under handledning. Läs mer på psykosyntesförbundets hemsida.

Integritetspolicy enligt GDPR


De uppgifter jag sparar om mina klienter i mitt adressregister är namn, mobilnummer och email. Uppgifterna används för fakturering och bokning och är skyddade genom lösenord. Jag delar inte några uppgifter med tredje part och jag använder endast uppgifterna när jag behöver kontakta klienten angående bokning och vid fakturering. Jag för även anteckningar efter varje möte. Dessa anteckningar förvarar jag på ett säkert sätt så att inte tredje part kommer åt dem och klientens namn förekommer heller inte i anteckningarna. Vid avslutad terapi/coaching behåller jag klientens kontaktuppgifter i upp till två år och mina anteckningar i upp till 7 år, men klienten kan när som helst kontakta mig om han/hon önskar att jag raderar kontaktuppgifterna eller anteckningarna från våra möten innan dess.

bottom of page