top of page
Terapi_edited.jpg

TERAPI

Varför ska jag gå i terapi?

Att gå i samtalsterapi kan vara ett sätt att komma till rätta med oro, stress och ångest. Kanske känner du dig vilse, har en själslig oro, känner osäkerhet i dina relationer eller har träffat på någon annan svårighet som drabbar oss på livets väg. Att gå i samtalsterapi bidrar till att du får en ökad medvetenhet om din potential, dina kvaliteter, inlärda beteendemönster och begränsade föreställningar om dig själv. Du finner självkänsla och trygghet, lär känna dig själv på ett djupare plan och ger dig själv möjlighet att växa och utvecklas som människa. I terapi arbetar vi med samtalet som grund blandat med metoder som passar just dig t ex. ACT, KBT, empatisk kommunikation och schematerapi. 

Hos mig kan du få hjälp med:

Oro och ångest

Livskriser

Depression och sorg

Problem i relationer

Stress och stresshantering

Personlig utveckling

Utbrändhet och utmattningssyndrom

Terapi online och i Uppsala

Jag tar emot för terapi på min mottagning i Uppsala och även online om så önskas.

Pris privat
940 kr inkl. moms per session

 


 


 


 

bottom of page