top of page
Vete fält

Terapi i Uppsala

Du som söker terapi i Uppsala har redan vid att klicka dig in på denna sida tagit det första och största steget. Bra jobbat! Mitt namn är Magdalena Dubiel och jag är diplomerad coach och samtalsterapeut i Uppsala. Jag arbetar med terapi i psykosyntes och har många års erfarenhet av att arbeta med kommunikation. Min drivkraft är att hjälpa människor att hitta sin potential, sina inre styrkor och ett mer meningsfullt liv. 

När behöver man terapi? 

Det finns inga regler eller tester som svarar på vem som behöver terapi eller när man behöver den. Kanske känner du dig lite vilse i livet, har oro i själen eller lever i en problematisk relation. Att gå i samtalsterapi kan vara ett sätt att komma till rätta med oro, stress eller ångest, särskilt när du känner att dina egna resurser inte räcker till. 

 

Hos mig kan du få hjälp med bland annat:

 

  • Personlig utveckling

  • Oro och ångest 

  • Depression och sorg

  • Stress och stresshantering

  • Dåligt självförtroende och låg självkänsla

  • Problem i relationer

  • Livskriser

  • Utbrändhet och utmattningssyndrom

Hur fungerar samtalsterapi? 

Samtalsterapi fungerar så att det bidrar till en ökad medvetenhet om din potential, dina kvaliteter, inlärda beteendemönster och begränsade föreställningar om dig själv. Genom terapeutiska samtal lär du känna dig själv på ett djupare plan, finna självkänsla, trygghet och ge dig själv möjlighet att växa och utvecklas som människa. 

 

När du går i terapi i Uppsala hos Spira Samtal arbetar vi med samtalet och psykosyntesen som grund, blandat med metoder som passar just dig. Detta kan vara t.ex. ACT, KBT, empatisk kommunikation och schematerapi. Ibland behöver vi komma i kontakt med en djupare förståelse av oss själva, genom metoder som guidad meditation, målande, kort eller andra övningar. Här är målet att lära känna din historia och ditt inre landskap.

Terapi i Uppsala, Stockholm eller online

Spira Samtal & Utveckling erbjuder samtalsterapi i Uppsala och Stockholm, såväl som på distans via telefon eller videosamtal. Alla människor är unika och har olika slags behov när det kommer till terapi och coaching. Vissa önskar träffas personligen, medan andra känner sig tryggare med att få sin terapi online.

 

Välkommen att boka in ett samtal om du har behov av att prata med någon. Hör gärna av dig om du är nyfiken, har frågor kring psykosyntes, hur jag arbetar eller något annat. Jag finns här för dig!

bottom of page