top of page
coaching%20foretag_edited.jpg

STRESSHANTERING

Vilka beteenden gör att jag hamnar i stressiga situationer? Vilka strategier använder jag för att klara vardagen? Vad är det som triggar min inre stress?

 

Det finns många sätt att hantera stress på, t e x meditation, medveten närvaro, träning mm. Alla dessa metoder är bra både på att förebygga, lindra eller hantera stressen och dess konsekvenser. Men om problemen kvarstår eller återkommer så kan det vara framkomligt att ta reda på vad som orsakar den.

Genom medvetenhet om dina egna mönster kan du påbörja en förändring. En förändring som leder till ett mer harmoniskt liv där du sätter upp reglerna och styr. Där du har mer kontakt med dina egna behov och lyssnar på dig själv.

 

Jag erbjuder samtal där vi tar reda på vilka roller du spelar i ditt eget liv för att undvika obehag eller för att få bekräftelse. Här finns ofta nyckeln som kan öppna upp det som låst sig och skapar stress. I samtalen ingår även:

  • andningsövningar som kan användas när tillvaron blir övermäktig

  • träning i att vara lyhörd för dina behov

  • identifiering av dina värden och hur du vill leva ditt liv.

Målet med sessionerna är att du ska få mer kontakt med dig själv och ge verktyg för utmanande situationer i livet, både inom arbetslivet och privat. Sessionerna har ett planerat innehåll med stresshantering i fokus, men anpassas givetvis efter individ och behov.

Sessionerna sker på plats eller online.

 

 

 


 


 

Välkommen
bottom of page